"ร่วมสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่ทำให้คนได้พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับ Mindventure"

1
Students
1
Workshops
1
Years of Teaching

ออกแบบและจัดสอนนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

Design Contextualized Curriculum

ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับบริบทผู้เรียน ระหว่างโครงการ มีการเก็บ Insight เพื่อผลลัพธ์การเรียนสูงสุด และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน

Organize Student-Centered Learning

สอนและจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่สนุก ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ผสม Gamification และมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

Analyze Data for Sustainability and Scalability

เมื่อจบโครงการ มีการนำเสนอแบบประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการ เพื่อองค์กรสามารถนำไปพัฒนาและขยายผลต่อได้ในอนาคต


9 ปีที่เราสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรชั้นนำทั่วโลก

Our Partner & Clients

Examples of our Co-creation Projects ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา


UNICEF

ในยุคโควิด-19 ที่มีเยาวชนเครียด จากการเรียน และ ไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง เราได้ร่วมกับมูลนิธิ UNICEF ในการจัด Facebook Live ร่วมกับ Influencer อย่างหมอมิณทร์ อดีตนักร้องค่าย Kamikaze และจัดอบรม online workshop หัวข้อปลุกไฟการเรียน และ รักตัวเอง ให้กลุ่มน้องมัธยมกว่า 5,000 คน จาก UNICEF และ น้องทุนยุวพัฒน์ และจากโรงเรียนกว่า 30 จังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม จากแบบประเมินหลังเข้าร่วมให้คะแนนเฉลี่ยที่ 95/100

SCG Foundation

ในยุคโควิด-19 ที่มีอัตรานักศึกษาจบใหม่ตกงานและมีความเครียดสูง เราจึงร่วมกันกับมูลนิธิ SCG ในการสอนน้องๆป.ตรี และ ปวส.ที่กำลังจะจบในปีนี้ หรือ จบในปีที่แล้วเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน พร้อม UP SKILL ด้วยทักษะทั้ง HARD + SOFT SKILL จัด Let's Get Job Workshop รูปแบบออนไลน์ทั้งหมด 6 หัวข้อ และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยม มีคะแนนการแนะนำเพื่อนๆ (NPS) เฉลี่ยที่ 86.5/100 คะแนน (Positive referral, word of mouth)

Asia Pacific Alliance of Coaches

ไม่รู้จะทำอาชีพอะไรต่อดี? เป็นปัญหาที่เยาวชนใน ASEAN เจอไม่ต่างจากเด็กไทย เราได้ร่วมงานกับสมาคมโค้ชเอเชียแปซิฟิก เพื่อจัดเวิร์กชอป Career Decsion Making Online Workshop ให้กับน้องมัธยมในประเทศ Malaysia และ Singapore โดยมีโค้ชนานาชาติที่ได้รับรองจากองค์กรระดับโลกอย่าง ICF มาเป็นโค้ชด้านอาชีพให้น้องๆค้นหาตัวเองได้เจออีกด้วย

International Curriculum หลักสูตรมาตรฐานระดับนานาชาติ

Federal Association of Emotional Intelligence (Our Partner)

ยกระดับหลักสูตรทักษะชีวิตและความฉลาดทางอารมณ์ของเราให้เป็นระดับนานาชาติ หลักสูตรของเราได้รับรองจากองค์กรด้านความฉลาดทางอารมณ์จากประเทศ Germany

Voices from Participants เสียงจากผู้เข้าร่วม​


มาร่วมสร้างสุขภาวะที่ดีไปกับเรา

เบอร์ติดต่อ 092-848-4983

Email: Mindventureteam@gmail.com