Our Projects

Mindful Leadership

Mind leader ร่วมกับสสส.

โครงการระยะยาวที่ได้ปลุกปั้น influencer ด้านจิตใจมาร่วมส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน มีผู้สมัครมากว่า 260 คน แต่คัดเหลือเพียง 30 คนเท่านั้น

gengiver ปั้นฝันปันสุข
ร่วมกับมูลนิธิ scg

โครงการระยะ 3 เดือนที่บ่มเพาะความมีเก่งดี มีน้ำใจ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้น้องๆ ทุนเก่งจริงชิงค่าเทอมของมูลนิธิ SCG ซึ่งจะมีเวที LIVE ออนไลน์ให้น้องๆได้มาพูดในที่สาธารณะสร้างรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วไปด้วย

mindful leadership ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

พัฒนาและริเริ่มสอนหลักสูตรค่าย 3 วัน ผู้นำเยาวชนแห่งพุทธะ Mindful Leadership ในปีแรก ได้ผลตอบรับที่ดีมาก จนเป็นที่ยอมรับและทำให้ค่ายได้รับการจัดอย่างต่อเนื่องทุกๆปีจนถึงปัจจุบัน

Workshop: Looking within me จัด ให้กับนักเรียน BAScii จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ฉันได้เรียนรู้การขอบคุณตนเอง และการให้อภัยตนเอง เพราะยังไงฉันก็เป็นมนุษย์คนนึง มันเป็นเรื่องปกติที่จะทำผิดพลาดบ้าง” 💕
เป็นเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วม 

Train the trainer workshop tk park ยะลา

Mindventureร่วมส่งต่อความสุขให้กับเยาวชนภาคใต้ด้วยการจัดWorkshopพัฒนาทักษะจิตใจให้กับทีมศูนย์การเรียนรู้ TK Park ยะลาและสมาคมฟ้าใสฯ เพื่อนำไปสอนให้กับแกนนำเยาวชนภาคใต้ในการส่งเสริมสุขภาพจิต

โครงการเยาวชนติดปีก
SCG x Mindventure

โครงการ 4 เดือน เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่มีความเก่งและความดี ให้ได้ฝึกการตั้งเป้าหมาย เข้าใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปปรับใช้กับตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สอนทักษะ Social and emotional learning ให้นักเรียนรร.ราชวินิตประถมบางแค 100 คน ร่วมมือกับกสศ.และ Disrupt technology venture

Mindventure ได้มีโอกาสจัด Workshop ‘Social Emotional Learning ทักษะทางสังคมและอารมณ์’ ในวันที่ 25-26 มกราคม 2566  ซึ่งกิจกรรมทั้ง2วันถูก Design หลักสูตรให้เหมาะสมกับน้องๆนักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนราชวินิตบางแคโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด น้องๆร่วมมือกันทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ได้ฝึกทักษะทางอารมณ์และสังคม เช่น การรับมือกับความเครียด การฝึกสติ การผ่อนคลายตนเอง การทำงานเป็นทีม และบริิหารเวลา

Meet up:ผู้นำรุ่นใหม่ดูแลใจกัน Mind Ambassador สนับสนุนโดยสสส.

โครงการ 4 เดือน เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่มีความเก่งและความดี ให้ได้ฝึกการตั้งเป้าหมาย เข้าใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปปรับใช้กับตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

once alive Workshop รร.เทพศิรินทร์

เวิร์กชอปออนไลน์ด้านค้นหาอาชีพ ปลุกไฟการเรียน ด้วยการเข้าใจตัวเองให้น้องๆโรงเรียน เทพศิรินทร์

let's get job ร่วมกับมูลนิธิ SCG

สอนเด็กจบใหม่ให้หางานได้มีเงินใช้ รับมือกับความเครียดในยุคนี้?! Mindventure ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ SCG ในการสอน 6 หลักสูตรออนไลน์ ใน 1 เดือน ให้น้องจบใหม่ที่สมัครมากว่า 190 คน !

ค้นพบศักยภาพ
จัดร่วมกับ school of changemaker

เวิร์กชอปออนไลน์เรื่องสติและควาฉลาดทางอารมณ์ ในวิชาผู้ประกอบการ ให้กับรร.มักกะสันวิทยาคม (ม.3 – ม.4)

เวิร์กชอปค้นหาตัวเอง จัดให้กับสถาบัน
เครือ CP ALL

น้องๆได้สำรวจความชอบ ความถนัด เรียนรู้อาชีพที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเลือกอาชีพ

Relationship & Self-Compassion

Workshop รู้จักฉัน รู้จักเธอ
จัดให้กับรร.ปัญญาประทีป

สอนเรื่องการเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การรักตัวเอง และการรับฟังให้น้องๆระดับชั้นมัธยม

ให้น้องๆได้มีพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ เพื่อสร้างห้องเรียนที่อบอุ่น ทำให้น้องๆเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น สนิทกันในชั้นเรียน 

Know your value
จัดร่วมกับ UNICEF

เวิร์กชอปออนไลน์ร่วมกับ UNICEF ชวนวัยรุ่นมารักตัวเองให้เป็น 

Love me love you
จัดให้กับ Wall of sharing

เวิร์กชอปออนไลน์ร่วมกับ Wall of Sharing  ที่จะเปิดโอกาสให้เราเข้าใจและรักตัวเองมากขึ้น ท่ามกลางปัญหามากมายที่เข้ามากระทบในชีวิต และเป็นรากฐานให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีต่อตนเอง

self compassion 7-day challenge

ค่ายออนไลน์ให้น้องๆกว่า 120 คน เพื่อให้เรารู้จักการเมตตาต่อตนเอง และยอมรับตัวเองในแบบที่เป็น 

Live New year New me ให้กับ sook entreprise

🔮 เรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันเพื่อให้สามารถนำไปใช้การได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ

🔮 สร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างมีสุขภาวะ

🔮ร่วมตั้ง New Year Resolution 

Live รักนะตัวฉันตัวเธอ ให้กับ sook entreprise

แนวทางการดูแลใจด้วย Self-Love & Compassion” กับผู้เชี่ยวชาญ

ค่ายพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัว
@ ยุวพุทธิกสมาคมฯ

ครอบครัวมีสุข รู้วิธีสื่อสาร อยู่ด้วยกันด้วยความรัก ความเข้าใจ ครอบครัวคุณธรรมอยู่ด้วยกัน 3 วัน ภายในเวิร์กช็อปมีบรรยากาศน่ารักอบอุ่นของครอบครัว

Learning with Purpose: เปลี่ยนการเรียนให้เป็นเรื่องสนุก!

เวิร์กชอปออนไลน์ร่วมกับ UNICEF ชวนวัยรุ่นมาปลุกไฟการเรียน และหาสไตล์การเรียนของตัวเองที่ใช่ให้เจอ

ค่ายออนไลน์ปลุกไฟการเรียนสอบติดไปด้วยกัน

มีน้องสมัครเข้ามากว่า 500 คน เป็นค่ายที่ได้รับความนิยมและได้รับการรีวิวที่ดีเยี่ยม เสริมสร้างให้ผู้เรียนได้มีแรงบันดาลใจในการเรียน ตั้งเป้าหมาย และได้เทคนิคการเรียนที่เหมาะกับตัวเองกับไป

Brain hack : ค่ายยุวเนกขัมม์
ยุวพุทธิกสมาคมฯ

สร้างภาวะผู้นำ ดึงศักยภาพเยาวชนให้ใช้จุดแข็งอย่างเต็มที่ เทคนิคการรักตนเอง เพื่อเป็นตนเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด และรักตนเองอย่างที่เป็น

SOS secret of success:
เรียนให้ปัง รักให้เป็น ฉบับวัยรุ่น

Live จัดร่วมกับ UNICEF ให้ความรู้วัยรุ่นร่วมกับ influencer ที่มีผู้ติดตามรวมกกว่า 1,000,000 คน

Workshop: Leading me จัดโดย Mindventure ให้กับนักเรียน BAScii จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ชัดเจนกับเส้นทางชีวิตมากขึ้น ได้รู้ว่าการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าสำหรับฉันเป็นอย่างไร” 😊

เป็นเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วม

Session: Mental Tips เท่าไหร่ถึงจะพอ วิธีการรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกวัน
ในงาน AIESEC ROADSHOW

เรียนรู้วิธีการบริหารจิตใจ ที่ทำให้ผู้เข้าร่ว“รู้สึกผ่อนคลาย มีสมาธิ และเป็นตัวเอง

Active listening "เพื่อนเศร้า เราฟัง"
ร่วมกับ Garoo Let's talk

Workshop ที่ได้ฝึกการเป็นผู้รับฟังที่ดีและได้ทำความเข้าใจคนอื่นมากขึ้นอีกด้วย 

Workshop ให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 70 คน คณะสหเวชศาสตร์ เรื่องการรับฟังและการรักตัวเอง

🗣รีวิวความรู้สึกจากผู้เข้าร่วม: สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้เยอะมากๆเลยครับ เราสามารถนำไปเรียนรู้ที่จะรับฟังคนตรงหน้าได้อย่างแท้จริงและ ได้มีสมาธิอยู่กับตัวเอง

Mind Circle สนับสนุนโดยสสส.

วงสนทนา เพื่อการเข้าใจตนเอง ที่พิเศษสุด! มีแกนนำเยาวชนที่บ่มเพาะโดย Mindventure เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในห้อง Breakout Room บอกเลยว่าบรรยากาศผ่อนคลาย ลุ่มลึก อบอุ่นหัวใจสุดๆไปเลย กับผู้เข้าร่วม 160 คน

หากสนใจสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจให้กับบุคคลากร เยาวชน หรือทีมของคุณ

ทักมาหาเรา หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที

Contact Us

Page

Copyright © 2020 Mindventure