Our Story

เราริเริ่มโครงการเมื่อปี 2015 โดยครูแกงส้มและครูน้ำหวาน ที่มีประสบการณ์การอบรมเยาวชนและเข้าใจปัญหาวัยรุ่น Gen Z เป็นอย่างดี เราได้ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆด้านจิตวิทยา ระบบประสาทสมอง ความฉลาดทางอารมณ์ จิตบำบัดและการเข้าใจตัวเองของซาเทียร์ Enneagram การโค้ชชิ่ง ฯลฯ จนได้กลั่นกรองเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาและตอบโจทย์เยาวชนรุ่นใหม่

2015-2016

จัดเวิร์กชอปให้กับค่ายของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เช่น

  • พัฒนาและริเริ่มสอนหลักสูตรค่าย 3 วัน ผู้นำเยาวชนแห่งพุทธะ Mindful Leadership ในปีแรก ได้ผลตอบรับที่ดีมาก จนเป็นที่ยอมรับและทำให้ค่ายได้รับการจัดอย่างต่อเนื่องทุกๆปีจนถึงปัจจุบัน
  • ทักษะผู้นำในตนเอง ให้กับโครงการอบรมนักเรียนแลกเปลี่ยน iStudy Program
  • การรับฟังอย่างลึกซึ้ง Active Listening, นักศึกษาพยาบาลศิริราช และ รามาธิบดี ม.มหิดล
  • เวิร์กชอป Brain Hack, ค่ายยุวเนกขัมม์
  • ค่ายครอบครัวคุณธรรมภาคปกติ และ ภาคนานาชาติ 

และเวิร์กชอปอีกมากมายที่จัดให้ยุวพุทธฯ จนถึงปัจจุบัน

2016-2017

  • คุณแกงส้ม ร่วมกับเพื่อนๆ รุ่นพี่และอาจารย์ ก่อตั้งชมรม CoachbyChAMP ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนานิสิตให้เป็นโค้ชให้กับเพื่อนๆได้ด้วยการ ฝึกทักษะการโค้ชชิ่ง Active Listening (รับฟัง) และ Power Question (การตั้งคำถาม) ปัจจุบัน ทีม Mindventure มีส่วนร่วมจัดอบรมให้โค้ชนิสิตในชมรมอย่างต่อเนื่อง
  • ได้รับเชิญให้จัด Active Listening Workshop, นักเรียนม.ปลาย โรงเรียน Mid-Pacific Institute ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

2017-2019

ได้ผลตอบรับด้วยดีจนได้รับความไว้วางใจ และ มีการแนะนำต่อกันเรื่อยๆ จึงได้รับเชิญให้จัดเวิร์กชอปในโรงเรียนและองค์กรระดับนานาชาติ เช่น UNICEF, IBM, CISCO,KIS International School (Parent Association), นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, American Express, ธนาคารกสิกรไทย, Teach for Thailand, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ อีกทั้งยังจัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมนานาชาติ เช่น USA, Singapore, Germany, Hongkong, Indonesia, Malaysia, India เป็นต้น

2017-2019

Mindventure ได้เผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาตัวเอง สำหรับ Gen Z ผ่าน Social media มีผู้ติดตามใน FB, IG, youtube  รวมแล้วกว่า 70,000 คน  มียอดแชร์กว่า 200,000 ครั้ง ยอด impression กว่า 4,500,000

2019-2020

ก่อตั้งธุรกิจเพื่อสังคม Mindventure เพื่อสร้าง Community ของเยาวชนทั่วประเทศไทย เพื่อการพัฒนาทักษะจิตใจให้เยาวชนเก่ง ดี มีสุข

ได้รับทุนสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการโครงการ UNDP ร่วมกับ UNICEF, CitiBank, NIA, TrueinCube และโครงการของ School of Changemaker

หากต้องการร่วมงานกับ Mindventure

ทักมาหาเรา หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที

Contact Us

Page

Copyright © 2020 Mindventure