Our Team

ทีมงานคุณภาพของ Mindventure ที่จะมาเป็นผู้ช่วยในการยกระดับศักยภาพทักษะทางใจให้กับเยาวชนไทย

Management Team

ทีมบริหารและดำเนินธุรกิจ

Facilitator

กระบวนกร ผู้สอนทักษะในการพัฒนา Mind Skill

Coach

ที่ปรึกษาชีวิตวัยรุ่น ผู้ช่วยปลดล็อคศักยภาพผ่านการโค้ช

Our Management Team

ทีมบริหารและดำเนินธุรกิจ

กันตพร ขจรเสรี

Co-Founder

ชนากานต์ ขจรเสรี

Founder

ชวัลวิทย์ วชิรปาณีกูล

Co-Founder

Our Facilitators

ทีมกระบวนกรที่จะมาเป็นผู้ช่วยในการพัฒนา Mind Skill

กันตพร ขจรเสรี

FACILITATOR

ชนากานต์ ขจรเสรี

FACILITATOR

ชวัลวิทย์ วชิรปาณีกูล​

FACILITATOR

ณัฐดนัย ฐิตวัฒนพงศ์​​

FACILITATOR

จริญญ์วรธ กตัญญู​​

FACILITATOR

Our Coaches

ที่ปรึกษาชีวิตวัยรุ่น ผู้ช่วยปลดล็อคศักยภาพผ่านการโค้ช

กันตพร ขจรเสรี

Coach

ชนากานต์ ขจรเสรี

Coach

ชวัลวิทย์ วชิรปาณีกูล​

Coach

ธานินทร์ แสนทวีสุข

Coach

โชติกา ศรีเมือง

Coach

วรพรรณ ภุชงค์โสภาพันธุ์

Coach

จริญญ์ว​รธ​ กตัญญู​

Coach

ณัฐดนัย ฐิตวัฒนพงศ์​

Coach

พิชญ์สินี รัตนสุภา

Coach

สนใจพัฒนา Mind Skill?

กดเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเรา

Contact Us

Page

Copyright © 2020 Mindventure