- ใบเฟิร์น -
จริญญ์ว​รธ​ กตัญญู​

Facilitator and Coach

ประวัติการศึกษา

Bachelor of Social Studies Education, Srinakharinwirot University

Continuing Coach Education (CCE), Thailand Coaching Academy, International Coach Federation Accredited School

ผ่านการอบรมการฟังอย่างลึกซึ้ง​ (Deep​listening)

ผ่านการอบรมการสื่อสารอย่างสันติ​ (Non-​Violence Communication)

Professional Certification

เกียรติบัตรรับรองการเป็นวิทยากรและโค้ชระดับนานาชาติ

Continuing Coach Education Certified Coach

Continuing Coach Education (CCE), Thailand Coaching Academy, International Coach Federation Accredited School

Past Workshops

ประวัติการสอน

Selected Experiences

Year 2020

Mentor Summer School ห้องเชฟกระทะเด็ก Season 3

วิทยากรบรรยายบอร์ดเกมและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Year 2019

ครูอาสา Summer School ห้องเชฟกระทะเด็ก Season 2

วิทยากร ค่าย Who am i? : ฉันคือใครหนอ

Year 2019

วิทยากร ค่ายครอบครัวคุณธรรม ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

ผู้จัดค่ายบ่มเพาะครูสังคมศึกษา โรงเรียนบ้านช่องสะเดา จังหวัดกาญจนบุรี

วิทยากร ค่าย I-Study ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

วิทยากร แนะแนวนักเรียน BRN โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เกี่ยวกับสายการเรียนด้านศึกษาศาสตร์

วิทยากร ค่าย Self-Exploration by Oneself  โดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าใจตนเอง

Year 2018

วิทยากร ค่ายเยาวชนผู้นำแห่งพุทธะ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

วิทยากรละลายพฤติกรรม การอบรมคุณธรรมพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

อยากพัฒนาแบบก้าวกระโดด?

กดเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการโค้ชของเรา

Contact Us

Page

Copyright © 2020 Mindventure