- มิ้ล -
โชติกา ศรีเมือง

Coach

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ภาคบริหารธุรกิจบัณฑิต

จบหลักสูตร professional certified life coach จากสถาบัน Thailand Coaching Academy

อยากพัฒนาแบบก้าวกระโดด?

กดเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการโค้ชของเรา

Contact Us

Page

Copyright © 2020 Mindventure