- น้ำหวาน -
กันตพร ขจรเสรี

FACILITATOR AND Coach

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับเข็มพระราชทานนักพัฒนาคุณธรรม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ผ่านการอบรมหลักสูตรมากมาย เช่น Coaching , Satir , Enneagrame , Forum Theater ฯลฯ

Past Workshops

ประวัติการสอน

Selected Experiences

Year 2020

7-day Self-Love Challenge workshop

How to Improvise ให้นิสิตจุฬาฯ

Spotlight Workshop ให้เด็กมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย

Mindful Self-Exploration Workshop ให้เด็ก 9-12ปี

Year 2019

Insight Kids Camp (3วัน) ค่ายพัฒนาทักษาด้านภาษาและEQสำหรับเด็ก 7-11 ปี

วิทยากรครอบครัวคุณธรรม @ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

วิทยากร Brain Hack Workshop ค่ายยุวเนกขัมม์ @ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

ครูอาสาในโครงการ ICL ของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน

Year 2017

Self-Leadership, high school students, iStudy program, YBAT.

Self-Exploration, self-awareness and coaching, undergraduates, OneSelf Program.

Year 2016

วิทยากรคอร์สผู้นำแห่งพุทธะ
Mindful Leadership, high school students, Young Buddhist Association (YBAT)

อยากพัฒนาแบบก้าวกระโดด?

กดเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการโค้ชของเรา

Contact Us

Page

Copyright © 2020 Mindventure