- นิ้ง -
วรพรรณ ภุชงค์โสภาพันธุ์

Coach

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาคสถิติ สาขาประกันภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Coach ในโครงการ Coach by ChAMP

Coaching Mentor ในโครงการ Coach by ChAMP

อยากพัฒนาแบบก้าวกระโดด?

กดเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการโค้ชของเรา

Contact Us

Page

Copyright © 2020 Mindventure