- พีช -
พิชญ์สินี รัตนสุภ

Coach

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาคสถิติ สาขาประกันภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Workshop “Secrets to become a top coach” โดย Linda Miller

Leading my life จาก สถาบัน Thailand Coaching Academy

Professional Certification

เกียรติบัตรรับรองการเป็นวิทยากรและโค้ชระดับนานาชาติ

Leading My Life Certified Coach

Leading My Life, Thailand Coaching Academy, International Coach Federation Accredited School

Secrets To Become A Top Coach Certificate

Secrets To Become A Top Coach, Linda Miller,Member of International Coach Federation (MCC)

Past Workshops

ประวัติการสอน

Selected Experiences

Year 2019 - Now

จัด Workshop ให้กับสถาบัน และองค์กรต่างๆ ได้แก่ นิสิตจุฬาฯ, Inkru , Student Christian center

Training Mentor ในโครงการ Coach by ChAMP, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Year 2018

Coaching ในโครงการ Coach by ChAMP, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยากพัฒนาแบบก้าวกระโดด?

กดเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการโค้ชของเรา

Contact Us

Page

Copyright © 2020 Mindventure